Calc Guru     
de fr en pt

Hertz a Kilohertz

Hz
   
Resultado en kilohertz: kHz